Kategorier
Hus och hem

Att tänka på vid en husbesiktning

Har du funderat på att sälja ditt hus? Då behöver du bland annat besiktiga ditt hus. Det är vanligt att köparen bekostar en så kallad överlåtelsebesiktning innan ett köpekontrakt undertecknas. Som köpare har du undersökningsplikt och tänk på att ett hus alltid har brister och fel, så för att lära känna ditt nya hus var noga med att göra en ordentlig besiktning av fastigheten. Det är ett perfekt tillfälle att ta reda på husets svaga punkter.

Om du som säljare vill underlätta försäljningen för fastigheten och öka tryggheten kan en besiktning bekostas av säljaren.

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är byggnadsteknisk undersökning av en specifik byggnad och tillhörande mark som har betydelse för fastigheten. Syftet med besiktningen är att fastställa fastighetens fysiska skick vid en försäljning, en så kallad överlåtelse.

För att köparen ska bli nöjd med sitt köp av fastighet och säkerställa att huset håller vad säljaren lovar ska en besiktning utföras vid en försäljning. Det uppfyller även den lagstadgade undersökningsplikt som en köpare har. Genom att utföra en besiktning minskar även risken för en eventuell tvist mellan köpare och säljare.

Besiktningen bör genomföras av en certifierad besiktningsman som går igenom de handlingar som är relevanta för fastigheten och det kan vara ritningar, bygglov och tekniska beskrivningar. Säljaren kan få svara på kompletterande frågor om fastigheten som inte finns i de handlingar som besiktningsmannen har fått ta del av. Exempel på kompletterande frågor kan vara underhåll av huset, eventuella skador, renoveringar som har utförts etc. Därefter undersöker besiktningsmannen alla synliga tillgängliga ytor, byggnadens alla rum, förråd, källare, vind, tak, fasad och marken som omger huset. Det är besiktningsmannens uppgift att avgöra om fastigheten har avgörande brister som inte har uppkommit tidigare och de risker som identifieras sammanställs i en riskanalys som även innehåller en motivering. En skriftlig rapport sammanställs som innehåller en detaljerad bild av fastighetens skick och risker.

Om du vill veta mer om olika byggnadsbesiktningar och vilka olika besiktningar som behövs vid en försäljning, läs på ordentligt. Ett företag som utför husbesiktningar är Besiktningsbolaget i Kalmar.

Lycka till!