Fönster / dörrar

Fönster och dörrar är viktiga beståndsdelar i husbygget. Dörrar, som även omfattas av garageportar, är även ett skydd mot oönskat besök av inbrottstjuvar. Det hjälper inte hur inbrottssäker din dörr är om dina fönster är enkla att ta sig in i. Det finns speciella skydd till dina fönster som förbättrar inbrottsskyddet. Dina fönster är också viktiga ur energibesparningssynpunkt. I äldre hus kan en investering i nya fönster betyda att du minskar uppvärmningsskostnaderna avsevärt.

Tänk även på att du inte får ett vackert hus utan vackra dörrar och fönster.