Kategorier
Hus och hem

Snörprovet

Jag önskar jag kommit på idén med snörprovet. Vet du vad snörprovet är? Jo du tar nio meter snöre, fäster en ända centralt i huset och kollar sen hur långt du kan nå, vart du inte kan nå. Varför detta testande? Det är det fenomenala sättet att kolla var du lämpligast ska placera suguttaget i samband med att du installerar centraldammsugare. Jag har ännu min gamla dammsugare i drift men den dagen jag köper en centraldammsugare ska jag förekomma med att göra snörprovet.